הלכה פסוקה

הקורס התבטל - אך ניתן שכר ראוי

הרב יוסף כרמל | סיון תשע"ב