הלכה פסוקה

תוקפה של הבטחה להלוות

השיעור נדון בתוקף ההבטחה להלוואה.

הרב שלמה בן שמעון | סיוון תשס"ו