בית המקדש

הכהן הגדול וכלל ישראל

שיעור בהלכה ובאגדה לקראת עשרת ימי תשובה

הלכה: שני דינים בתחילת עבודת כהן גדול: משיחה, שהיא כדין הזמנה למצווה, וחינוך, תחילת עבודה בפועל. אגדה: ערך ההתכללות בציבור כחלק מן התשובה.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"ח אלול תשע"א