לאמיתה של תורה

לכבודה של תורה וארץ ישראל

הרב אליעזר ולדמן זצ"ל | תמוז תשע"א