תורת ארץ ישראל

הארה, מתיקות ומרחבים בתורת ארץ-ישראל

מה כתב הרב קוק אל המקובל הרב פנחס הכהן לינטופ? מה הייתה דמותה של התורה בזמן המקדש? על חזונו של הראי"ה.

הרב אליהו ברין | תשס"ו