התבוננות אמונית

אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

בשיחה זו ננסה לברר את מושג החופש, לאור משנה בפרקי אבות. השיעור צולם ע" שיעורנט

הרב יהושע וייצמן | כ"ו תמוז תשע"ג