תורת ארץ ישראל

להוציא את פנימיות התורה

לו היינו מצליחים לשכנע את כל העם להיות כמונו היו נפתרות כל הבעיות וזו הייתה הגאולה השלימה; האמנם? על הפסגה הגבוהה של תורת הארץ ועל תורת הגאולה;

הרב נתנאל יוסיפון | תשס"ו