תורת ארץ ישראל

עוצמה של תורה

מתוך הכנס לכבודה של תורה - שבט התש"ע

מתוך הכנס לכבודה של תורה - שבט התש"ע

הרב שמואל אליהו | ז' שבט התש"ע