לב המועדים

הלכות והליכות בענין "מחצית השקל"

הרב יהודה לב | אדר א תשפ"ב