חודש אדר

חודש אדר - להרבות בשמחה

ברית ותורה חיים ומזון - ברית מול חיים, תורה מזון.

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | י"ב אדר ב' התשע"ד