חודש אדר

אדר א' ואדר ב'

מתוך "קול צופיך" גיליון 299

חודשי השנה העברית; חישוב תקופות השנה בלוח העברי; קביעות החודשים; ז' אדר - יום פטירתו של מרע"ה; אדר א' ואדר ב'; נוסח שטרות ונדרים; יארצייט בשנה מעוברת; וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו; אתערותא דלתתא ואתערותא דלעילא; ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה; למה גנבת את אלוהי? גומל נפשו איש חסד; משנכנס אדר מרבין בשמחה; וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו; ר"א בן חרסום מחייב את העשירים; להנחיל אוהבי יש; הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע; אורה - זו תורה.

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | ערב ר"ח אדר א' התשס"ה