חודש אדר

התוועדות ראש חודש אדר בישיבת בני צבי

התוועדות חסידית לכבוד ראש חודש אדר בישיבת בני צבי עם הרב שניאור קץ .

הרב שניאור קץ | א' אדר ב' תשע"ו