חודש אדר

מרבין בשמחה

ע"פ "רסיסי לילה" לר' צדוק הכהן מלובלין, אות נ"ג

צריכה להיות שמחה תמידית בעצם היותנו יהודים. באדר, מרבים בשמחה זו ומהדקים את יהדותנו בניגוד לרצון המן וזרע עמלק.

הרב חיים כץ | כ"ח שבט תשע"ב