חודש אדר

ענווה מול גאווה

שיעור לחודש אדר

הענווה ככלי במלחמה כנגד עמלק. כח אסתר וזרע בנימין כנגד גאוות המן ועשיו. עניין עיבור השנה בהוספת אדר ב'.

הרה"ג חיים שטיינר | כ"ח אדר א' תשע"א