חודש אדר

אדר ראשון משפיע על אדר שני?

הרב יוסף צבי רימון | אדר א תשע"ו