חודש אדר

לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם

פורים קטן

פתיחה, פורים קטן – בהלכה, "וטוב לב משתה תמיד,פורים קטן בסדרי מחזור העיבור, דאורייתא ודרבנן במצוות הפורים, פורים קטן יכול לפטור פורים גדול?, סעודת פורים קטן ביום או בלילה?, פורים קטן – באגדה,שמחת ההצלה ושמחת קבלת התורה, שמחת הלב בפורים קטן.

הרב דוד אמיתי | אדר א תשפ"ב