חודש אדר

השורש של מרדכי ואסתר

מרדכי ואסתר מתחברים מרצון חופשי לשורש - לאבות הקדושים, ואילו המן ואבותיו מעוניינים בקשר הזה , אך מהמקום של קדושה.

הרב עידו יעקובי | ט' אדר תשע"ז