חודש ניסן

בין פורים לפסח, בין פאסיביות לעשייה

ההבדל הגדול בין המלחמה בעמלק שהיתה בשעה שיצאנו ממצרים, והמלחמה שיש להילחם בו עפ"י מצוות התורה.

הרב אברהם אבא וינגורט | פורים דמוקפין תשס"ו