חודש ניסן

"שמור את חודש האביב"

צאן, מזל טלה, "מכת בכורות".

הרב אליהו ממן | ניסן תשס"ט