בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
194 שיעורים
  undefined
  שמות

  משה רועה נאמן אף לחוטאים

  הרב דוד דב לבנון | טבת תשפ"ג
  undefined
  שמות

  שמות השבטים כסיבה לגלות ולגאולה

  בסדר הזכרת שמות השבטים בתחילת ספר שמות מרומזת סיבת השעבוד, וענין זה מרומז גם בדברי הבעש"ט, אך שמות השבטים מרמזים גם לגאולה כמבואר במדרש.

  הרב מרדכי הוכמן | טבת שתפ"ג
  undefined
  41 דק'
  שמות

  פתיחת ספר שמות - ספר הגאולה

  שיחת מוצ"ש פרשת שמות תשפ"ג

  ספר שמות הוא המשך ישיר של ספר בראשית. ספר בראשית הוא ספר המידות, והבריאה, ומתוך כך - אנחנו נכנסים לספר שמות, שהוא ספר הגאולה. חז"ל למדו אותנו מתוך הפסוקים שכאשר עם ישראל חוטאים, והם נכנסים לצרה, הופעת רצון ה' מצטמצמת, וכשעם ישראל נגאל - הקב"ה מופיע בעולם בצורה שלימה. עם ישראל הם עם אחד - לא אוסף פרטים, וכולם בתוכו - צדיקים, בינונים ורשעים, וצריך את כולם בשביל הופעה שלימה של שם ה' בעולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א טבת תשפ"ג
  undefined
  38 דק'
  שמות

  מהות השמות

  בפרשתנו יש הרב התעסקות עם שמות. "זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור". גיול הקב"ה ע"י ישראל, התפילה והמצוות.

  הרב חיים בן שושן | י"ח טבת תשפ"ג
  undefined
  פרשת שבוע

  וְאֵלֶּה שְׁמוֹת - בואו נשים את השֵׁם ואת השָּׁם במָקוֹם

  הרב יוסף כרמל | טבת תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת שמות חלק ב'

  באור המילה "חדש" היה צ"ל אחר, באור המילה "ידע". מה הסיבה שגרמה לפרעה לשעבד את בנ"י מצד פרעה, לאור הנחת היסוד שהנצי"ב הניח לעיל(נאמר בשיעור של אתמול) שעמ"י התקרב למצרים ורצה להדמות להם שואל הנצי"ב מה היה החשש של פרעה שעמ"י ילחם במצריים. באור המילה "עם" ומדוע נכתבה. החשש של פרעה שעמ"י ינצל זמן מלחמה של המצרים נגד עם אחר ואז ילחם באנשי החיל שנשארו במצריים יבוזום ויעלו מן ארץ מצריים. 2 באורים למילים "שרי מיסים". ג הדברים שהמצרים חששו מכך שיקרו לעמ"י , ד" סיבב את הדברים שדווקא ע"י מעשי המצריים הם יקרו. חידושו של הנצי"ב שהיו שני סוגי עבודות פרך 1 לחשובים שבבנ"י ו1 לשאר עמ"י . שלב ב בתכנוני פרעה: המעטת הנפשות אצל בנ"י. הסבר הנצי"ב שע"פ הפשט שפרה ופועה היו המילדות הראשיות אצל בנ"י אך לא היחידות, והדרש שרש"י מביאו יצא מכך שכתוב פעמים "ויאמר".

  הרב חיים כץ | י"ט טבת תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת שמות חלק א'

  ספר שמות הנו המשך ישיר של ספר בראשית, באור המילים "בני ישראל" האם הכוונה לאומה הישראלית, או לבני יעקב אבינו? באור דברי חז"ל במדרש שיצחק נקרא ישראל והבנת הפסוק ע"פ דברי חז"ל. באורו של הנצי"ב מדוע דווקא כאן נקרא יצחק בשם ישראל (ע"פ דברי חז"ל הנזכרים לעיל) , באורו של הנצי"ב מדוע התורה מזכירה את שהות יוסף במצריים לא בסמיכות לשאר בני יעקב, (2 סוגי הנהגה 1 בא"י ו1 במצריים), באור המילים "וישרצו ויעצמו במאוד מאוד", הבחנה בין הביטוי "במאוד מאוד" המוזכר בפרשתנו לבין הביטוי "מאוד מאוד" המוזכר בפרשת המרגלים. באור המילה "אותם" האם זו כל ארץ מצריים או רק ארץ גושן, ויסוד הנלמד בידי הנצי"ב מכאן ש"אם היהודים לא נבדלים בעצמם מבין הגויים, הגויים מבדילים אותם, וזו הסיבה ש"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם".

  הרב חיים כץ | י"ח טבת תשפ"ג
  undefined
  59 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  פתיחת העיניים והלב בדרך לגאולה

  יהודים שעיניהם סומות גרועים יותר מהגויים. כך בנו היהודים את התרבות המצרית בכישרונם הרב, וכך בנו יהודי גרמניה את הטכנולוגיה שבסופו של דבר החריבה אותם. המפעלים שבנה הכימאי היהודי פריץ הבר ייצרו את הגז שהמית שישה מיליון יהודים.

  הרב שמואל אליהו | יח טבת תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  שמות

  שליחותו של משה

  שיחת מוצ"ש פרשת שמות תשפ"ב

  הרב מבאר את הדו שיח בין משה רבינו לה' במעמד הסנה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א טבת תשפ"ב
  undefined
  9 דק'
  שמות

  מה היה השיעור הראשון באמונה ?

  מה היה השיעור הראשון באמונה שבורא עולם מלמד את משה רבינו?

  הרב מאיר גולדויכט | יח טבת תשפ"ג
  undefined
  11 דק'
  שמות

  והם לא יאמינו לי

  לדבר חיובי על עם ישראל

  הרב יצחק בן יוסף | יח טבת תשפ"ג
  undefined
  שמות

  כּן ירבּה - להרחיק ה'ספקוֹת' בּאמוּנה

  הרב אורן נזרית | טבת תשפ"ג
  undefined
  שמות

  הוי דן - לכף זכות

  הרב יוסף נווה | טבת תשפ"ב
  undefined
  31 דק'
  שמות

  רמב''ן על פרשת מסעי - חלק א'

  האם לדעת הרמב"ן ישנה מצוות עשה ליישב את ארץ ישראל? מה יקרה אם עמ"י לא יישב את הארץ? כיצד אמורים להיראות המגרשים שסביב לערי הלויים?

  הרב חיים כץ | כ"ח תמוז תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  שמות

  מגאולת מצרים לגאולה העתידה

  פרשת שמות

  התהליך - חזרה למעלת האבות. משה - כלי קיבול לאור האלוקי. גילוי הסנה- הזמנה לגאולה, לאש של עמ"י שחנוקה בקוצים של מצרים. שני סוגי מנהיגים.

  הרב אליהו ברין | י"ח טבת תשפ"ב
  undefined
  4 דק'
  שמות

  מהותו של שם

  הרב מאיר גולדויכט | י"ח טבת תשפ"ב
  undefined
  13 דק'
  שמות

  כבוד המלכות והאם מברכים

  מנין שצריך לכבד המלכות , דוגמאות מהתנ"ך מיוסף, יעקב ומשה, ועוד. ועל איזה מלך מברכים ומתי.

  הרב יצחק בן יוסף | י"ט טבת תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  פירוש הרמב"ן על פרשת שמות חלק ב'

  כיצד ידעה בת פרעה שמשה יהודי? איך נודע שמשה הרג את המצרי בשם המפורש? מה עבר על משה רבנו בשנים בהן הוא נמלט מפרעה?

  הרב חיים כץ | י"ט טבת תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  פירוש הרמב"ן על פרשת שמות חלק א'

  מהו עניינו של ספר שמות? מה היה התחכום בגזרותיו של פרעה? מדוע מרים ואהרן רקדו בחתונתם של הוריהם?

  הרב חיים כץ | י"ח טבת תשפ"ב
  undefined
  אשיחה בחוקך

  שמו של אדם עניינו ומהותו

  הרב אורן נזרית | טבת תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il