הראי"ה בפרשה

הראיה הגדולה שבכיסוי העיניים

הרב עומר דוידוביץ | טבת תשע"ט