שמות

לפרשת שמות - שורשי החוצפה היהודית

הרב יחזקאל פרנקל | טבת התשס"ה