שמות

"ואלה שמות בני ישראל"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשמ"ז, תשנ"ו, תשס"ד