שמות

התלמיד שסחט את הכוונות מהרב'ה

משה רבנו רצה שאהרון יגאל את עם ישראל כי מידתו של אהרון היא מידת הרחמים והשלום, בעוד שמידתו של משה היא מידת הדין. ירושלים – היא העיר המאחדת את מידות הדין והשלום. לאור רעיון זה ממשיך הרב לבאר את חטא מי מריבה – ראה על כך בשיעור "בור ובאר בלימוד התורה".

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"ו טבת, התשס"ד