שמות

מפתח הגאולה

בזכות מה נגאלו אבותינו ממצרים? הם שמרו על השמות - על היחודיות, למרות שהרוב אולי לא ידעו את הייעוד כי תורה עדיין לא ניתנה; בזכות נשים צדקנית נגאלו שעודדו ונתנו כבוד לבעליהן.

הרב אליעזר מלמד | כ"א טבת תשס"ח