שמות

רעיונות לפרשת שמות

למה הרעות לעם הזה. אכן נודע הדבר. שלח נא ביד תשלח. כבד פה וכבד לשון.

הרב עזריאל אריאל | תש"ס-תשס"ב