מהלך הסדר

מצוות הסבה בליל הסדר בפסח

מצוות הסבה חשובה עד מאד, ומחויב בה אף מי שאינו רגיל להסב כל השנה; מה משמעות המילה "להסב"?

הרב דוד דב לבנון | ערב פסח תשס"ד