הלכות ספירת העומר

שירה ריקודים ומחולות המותרים והאסורים בספירת העומר

הרב נועם דביר מייזלס | אייר תשע"ט