עניני ספירת העומר

מה כוונה "שלא נהגו כבוד זה בזה"?

הרב יוסף פרץ | ניסן תשע"ט