עניני ספירת העומר

מצוות ספירת העומר

משמעות הספירה; גדולתו של רבי עקיבא; הניצוץ הגאולי שבהתבטלות; מעלת קורבן העומר.

הרב אליהו ברין | ו' אייר תשס"ח