עניני ספירת העומר

"וספרתם לכם"

מפסח לשבועות, מגאולת הגוף לגאולת הרוח.

הרב דוד דודקביץ' | אייר תשע"ט