עניני ספירת העומר

הדרך לגאולה רצופה סכנות

מהם הרבדים המרכיבים את ימי ספירת העומר? מה מלמד רבי עקיבא לדורנו?

הרב שי סימינובסקי | אייר תשס"ו