עניני ספירת העומר

ספירת העומר- לטהרנו מטומאותינו

מהות ספירת העומר בימינו

מהלך המסביר את עניין ספירת העומר- קניין של המעלה הזמנית שקיבלנו בליל הסדר, ע"י שאלות ותירוציהן

הרב מרדכי גרינברג | י"ד אייר תשפ"א