רביבים

להרבות שלום בין תלמידי חכמים

הרוצה להקל רשאי לשמוע שירים עצובים ורגילים במכשיר אלקטרוני, אבל שירים שמחים אין לשמוע כלל. וגם שירים רגילים מותר לשמוע רק באוזניות או בתוך חדר, אבל בקול רם שנשמע גם מחוץ לחדר אסור, מפני שעוצמת הקול מגבירה את החגיגיות מנהגי אבלות בימי ספירת העומר בעקבות פורענויות שאירעו בהם * התיקון של ימי הספירה: להרבות כבוד בין תלמידי חכמים * המנהגים השונים לגבי תאריך ימי הספירה שבהם נוהגים אבלות * האם אסור להתגלח כשם שאסור להסתפר? * איסור נגינה, ריקודים ושמיעת כלי זמר * שמיעת מוזיקה ממכשיר אלקטרוני ומנגינות שאין בהן שמחה * נהג החושש שמא יירדם רשאי לשמוע מוזיקה * ברכת 'שהחיינו' לא נאסרה בימי הספירה * מנהג אשכנזים שלא לקיים שמחות גדולות עד ראש חודש סיוון

הרב אליעזר מלמד | ניסן תשע"א