עניני ספירת העומר

יום העצמאות, יום ירושלים וספירת העומר

בירור היחס שבין יום העצמאות, יום ירושלים וספירת העומר, באמצעות הגדרת מידת הדין ומידת החסד.

הרב שבתי סבתו | התש"ס