עניני ספירת העומר

סגולתה של מצוות העומר

מניין שבזכות העומר זכה אברהם לרשת את הארץ? העומר מסמל גם את הביטחון בה' ולא רק את האמונה

הרב דוד דב לבנון | פרשת אמור תשס"ג