עניני ספירת העומר

בחירת ישראל ונתינת התורה

הרב משה חביב | תשע"ג