חסידים מספרים

יין המשומר

היין המשומר הוא מושג וסמל; היין המשומר הוא האור הגדול, הוא החוויה החזקה, שכרון החושים שבקרבת אלוקים. יין זה משומר לצדיקים עוד מששת ימי בראשית. בסעודת ליל שבועות נזכר החסיד ביין המשומר; מעמד הר סיני היה בו משתיית היין המשומר, ומאז מצפים אנו למעמד העתידי, להתגלות נוספת.

הרב אריה הנדלר | סיוון תשס"ה