מעמד הר סיני ומתן תורה

קבלת תורה מהכרח ומרצון

מדוע היה הקב"ה צריך לכפות על ישראל הר כגיגית, אם הם קיבלו תורה מרצון באמירת "נעשה ונשמע"? מספר תשובות לשאלה זו.

הרה"ג אשר וייס | ד' סיון התשס"ד