מעמד הר סיני ומתן תורה

שיעבוד מצרים וקבלת התורה

מדוע מי שהשתעבד בחומר ובלבנים ראוי לקבל את התורה? מה לגבי הלווים, ערב רב ויתרו שלא השתעבדו?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | שבועות תשס"ג