חיוב ההודאה על נס

מהלכות יום העצמאות

לימוד מונחה של מקורות בהלכות יום העצמאות

האם מוטל עלינו חיוב להודות לה' על בקביעת יום טוב? האם אנו צריכים לומר הלל ביום העצמאות? מה לעניין הברכה על ההלל? לימוד מונחה על פי מקורות של הלכות יום העצמאות.

הרב משה בר ציון | אייר תשע"ט