בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
4 שיעורים
  undefined
  56 דק'
  חיוב ההודאה על נס

  חובת אמירת הלל ביום העצמאות

  התמודדות עם טענות הרב עובדיה והרבי מלובביץ' בנוגע לאמירת הלל ביום העצמאות.

  הרב יעקב כהן | כ"ט ניסן התשע"ד
  undefined
  56 דק'
  חיוב ההודאה על נס

  קביעת יום טוב על נס

  הלל ביום העצמאות 4

  סוגיות הגמרא במסכת ר"ה בנושא ביטול מגילת תענית. מחלוקת המהר"ם אלשקאר ופרי חדש האם יש בכח ציבור או יחיד לתקן לעצמם יום טוב על נס שאירע להם. חידוש החת"ס שהמסקנה ש"בטלה מגילת תענית" שייכת דווקא בימים טובים השייכים לבית המקדש ומסקנת החת"ס שיכולים ציבור או יחיד לקבוע יום טוב על נס שאירע להם והקושיות על דברי החת"ס.

  הרב יעקב כהן | כ"ג אדר ב' התשע"ד
  undefined
  58 דק'
  חיוב ההודאה על נס

  התנאים ההלכתיים לאמירת הלל

  הלל ביום העצמאות 3

  השלמת השיעור הקודם. האם לאמירת הלל יש צורך שהמאורע יצא מגדר הטבע? הלל על ישועה - מדאוריתא או מדרבנן? מהן סברות השיטות.

  הרב יעקב כהן | ט"ז אדר ב' התשע"ד
  undefined
  57 דק'
  חיוב ההודאה על נס

  גדר נס הגורם לקביעת יום טוב

  הלל ביום העצמאות 2

  שיעור קודם: על מה אומרים הלל לדורות? אם צריך נס של כל ישראל? מה נקרא נס לכל ישראל? האם נס צריך להיות יוצא מגדר הטבע?

  הרב יעקב כהן | ט' אדר ב' התשע"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il