חיוב ההודאה על נס

זה היום עשה ה'

נס גאולת ישראל - יום העצמאות

נס גאולת ישראל - יום העצמאות

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל | ה' אייר התש"ן