חיוב ההודאה על נס

הלל ביום העצמאות ויום ירושלים

הרב שמואל אריאל | אייר תשע"ז