חיוב ההודאה על נס

הודו לה' כי טוב

הודאה גדולה על הניסים ומצד שני עמדה של מתבוננים ומקשיבים לנפלאות. מודים על הטוב ומתפללים להיות ראויים.

הרב שמעון קליין | ליל יום העצמאות, התשס"ג