חיוב ההודאה על נס

הלל ביום העצמאות - מן התורה?

מקור דין אמירת הלל ביום ישועה מק"ו או מתקנת נביאים. תירוץ הקושיות על אמירת הלל ביום העצמאות.

הרב נתנאל איל | ל' ניסן התשע"ד