מגילת רות

"בתוך עמי אנוכי יושבת"

הרב עזרא כהן | סיוון תשפ