מגילת רות

מעלות הדירה בארץ ישראל

הרב משה צוריאל זצ"ל | איר תשפ