מגילת רות

מעלות הדירה בארץ ישראל

הרב משה צוריאל | איר תשפ