שיעורים נוספים

מגילת רות - אשת החיל וגיברת החיל

מתוך יום העיון "ויהיו נכונים ליום השלישי"

מתוך יום העיון של החמ"ד ואיגוד ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות לקראת חג השבועות תש"פ.

הרב שבתי סבתו | ב' סיון תש"פ