מגילת רות

מה בין דוד לדואג האדומי?

שם שמים בכל מציאות החיים

ממגילת רות אנו למדים על הופעת שם שמים בכל מציאות החיים, בכל הרבדים - הנפשי, המוסרי, הפרטי והלאומי. דואג האדומי, שחשש מהצטרפותו של דוד לקהל ישראל, חשש מהופעתה של תורת חיים, תורה של חסד ואהבת הבריות.

הרב אלישע וישליצקי זצ"ל | ד' סיון תשס"ג